Releases

Media coverage

Newsletter

Subscribe to our newsletter

Archive


Nov 27, 2013

'Første mennesket fikk LTX-315 i dag', Hålogaland avis

'Første pasient klar for å løse kreftgåten', Nordlys

'Lytix Biopharma includes first patient i cancer study', Oslo Cancer Cluster

'Kreft-håp sikter seg inn på børsen', Finansavisen