Releases

Media coverage

Newsletter

Subscribe to our newsletter

Archive


Mar 31, 2014

Norsk tekst lenger ned

In collaboration with the University of Tromsø Lytix Biopharma published new promising results with LTX-315 in Cancer Immunology, Immunotherapy. The publication describes LTX-315`s ability to induce complete regression and prevent metastasis in the murine B16 melanoma model.

Read the article

Norsk tekst

I samarbeid med Universitetet i Tromsø har Lytix Biopharma fått akseptert en artikkel i det internasjonale tidsskriftet, Cancer Immunology, Immunotherapy. Artikkelen omhandler LTX-315s evne til både å eliminere eksperimentelle føflekkkreft svulster (B16 melanoma) og å forhindre spredning av kreftceller til lunge.

Les artikkelen