Oct 29, 2012
Invitation to shareholder meeting. News in Norwegian

Lytix Biopharma AS ønsker med dette å invitere til aksjonærmøter i Tromsø, Harstad og Oslo. Målet med møtene er å gi en oppdatert informasjon om selskapet og om LTX-109 og LTX-315.

Brev med ytterligere informasjon vil bli sendt ut i forkant av møtene, men vi ønsker at dere på bakgrunn av denne invitasjonen setter av datoene og melder dere på et av følgende møter:

  • Tromsø, Forskningsparken (møteavdeling Linken, møterom Hamperokken), torsdag 15.november kl. 11:30
  • Harstad, Grand Nordic Hotell, fredag 16.november kl. 11:30
  • Oslo, Hotell Bristol (møterom 5), tirsdag 20.november kl. 11:30

Det vil bli servert enkel lunsj i forbindelse med møtene.

Vennligst gi beskjed om deltakelse innen onsdag 14. november til Marit Helgerud på mail marit.helgerud@lytixbiopharma.com eller per telefon – 900 11 695.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å stille på aksjonærmøtene, og ønsker vel møtt!

Med vennlig hilsen
Lytix Biopharma AS
v/Knut Eidissen (Styrets leder) og Unni Hjelmaas (CEO)