Dec 23, 2010
Lytix Biopharma closes successful shares emission | Lytix Biopharma gjennomfører vellykket emisjon

The Norwegian drug development company Lytix Biopharma announces the closure of a successful funding to a total value of 50 MNOK. The funding round was oversubscribed.

Lytix Biopharma develops novel drugs for the treatment of resistant bacterial and fungal infections, as well as first-in-class oncology treatments.  These therapeutic areas have a high unmet medical need, and the Company is in a unique position to develop drugs that fulfill these needs. Lytix Biopharma was established in 2003 to commercialise research in the field of lytic peptides spun out by the founding scientists working in the University Hospital and University of Tromsø in Norway.
Shares to a total value of 50 MNOK was issued with preferential rights to existing shareholders. The funding round was oversubscribed.

For further information, contact:
Gunnar Sælid, CEO +47 911 92 330
Knut Eidissen, Chairman of the Board +47 916 17 707

Det norske legemiddelutviklingsselskapet Lytix Biopharma annonserer i dag at det har gjennomført en emisjon på 50 MNOK med fortrinnsrett til eksisterende aksjonærer.  Emisjonen ble overtegnet.

Lytix Biopharma utvikler legemidler til behandling av resistente bakterie- og soppinfeksjoner, samt nye behandlinger for kreft. Disse sykdomsområdene har store medisinske behov, og Selskapet er i en unik posisjon til å utvikle legemidler som kan tilfredsstille disse. Lytix Biopharma ble etablert i 2003 for å kommersialisere forskning innen feltet lytiske peptider, spunnet ut fra forskningsgruppene ved Universitetet i Tromsø, og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).  Aksjer til en samlet verdi av 50 millioner NOK ble utstedt med fortrinnsrett til eksisterende aksjonærer. Emisjonen ble overtegnet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Gunnar Sælid, Daglig leder +47 911 92 330
Knut Eidissen, Styreleder +47 916 17 707