May 4, 2010
Lytix Biopharma AS to hold General Assembly of Shareholders on 4th June 2010

General Assembly of Shareholders on 4th June 2010

The Norwegian drug development company Lytix Biopharma AS invites its shareholders to attend the Annual General Assembly on Friday 4th June 2010, at 12:00. The meeting will take place in the Linken meeting rooms in Tromsø Science Park.

Updates from the ongoing drug discovery and development programs will be presented, as well as further plans for corporate and business development. In a joint statement, Chairman of the Board, Knut Eidissen and CEO Gunnar Sælid say, "Lytix Biopharma AS has made very important progress in the last year. We have progressed two of our drug candidates into clinical trials.  LYTIXAR™ has completed Phase I clinical trial and we are now planning for clinical trials for treatment of skin infections and decolonisation of MRSA. ONCOPORE™ has entered clinical trial for the treatment of solid tumours. In addition, we have made important discoveries about the effect of our antibiotic compounds on bacterial biofilms. Biofilms causes significant medical and industrial problems ranging from surgical implants to oil drilling at sea. This opens up totally new business areas for the Company. We are also very happy to make important organisational progress, further strengthening our highly qualified drug development team. We look forward to welcoming our shareholders to this year’s General Assembly".

Gunnar Sælid, CEO
+47 911 92 330

Knut Eidissen, Chairman of the Board
+47 916 17 707

INFORMATION IN NORWEGIAN BELOW:

Det norske legemiddelselskapet Lytix Biopharma AS inviterer sine aksjonærer til ordinær Generalforsamling fredag 4. juni 2010, kl 12:00. Møtet finner sted i møtelokalene Linken i Forskningsparken i Tromsø.

Oppdateringer fra pågående forsknings- og utviklingsprogram vil bli gitt, samt at videre planer for selskaps- og forretningsutvikling blir presentert. Styreleder Knut Eidissen og daglig leder Gunnar Sælid informerer, "Lytix Biopharma AS har gjort viktige fremskritt i det siste året. Vi har nå to av våre legemiddelkandidater under utprøvning i  menneske. LYTIXAR™ har avsluttet behandling på friske frivillige og det planlegges kliniske studier for behandling av hudinfeksjoner og for fjerning av resistente gule stafylokokker (MRSA) i nesen. ONCOPORE™ er under klinisk utprøvning for behandling av kreftsvulster. Vi har i tillegg gjort viktige oppdagelser om hvordan våre antibiotika virker på bakterier som lever i såkalte biofilmer. Slike biofilmer forsårsaker store medisinske og industrielle problemer for alt fra kirurgiske implantater til borerigger og oljeledninger til havs. Vi har også styrket vår høyt kvalifiserte produktutviklingsgruppe med ytterligere medarbeidere. Vi ser frem til og ønsker våre aksjonærer velkommen til årets Generalforsamling".

Gunnar Sælid, Adm. direktør
+47 911 92 330

Knut Eidissen, Styreleder
+47 916 17 707