Nov 26, 2013
Lytix Biopharma included first patient in a new cancer study

Norsk tekst lenger ned

The Norwegian pharmaceutical company Lytix Biopharma included today the first patient in a new clinical study with the cancer drug candidate, LTX-315. The objective of the study is to demonstrate that LTX-315 is safe and activates the patient’s own immune system to kill cancer cells. Up to 80 patients will be enrolled in the study, which is expected to be completed within 2015.

Four cancer hospitals in Europe are participating in the study - The Norwegian Radium Hospital/OUS (Norway), Jules Bordet and St.Luc (Belgium) and Guy's Hospital (UK). The study is approved by the health authorities and ethics committees in the respective countries.

Lytix Biopharma’s CEO Unni Hjelmaas says, "This is a milestone in the development of LTX-315. The study will demonstrate if the immunotherapy with LTX-315 can be documented in cancer patients.  We are pleased that the first patient is recruited at The Norwegian Radium Hospital, OUS".

LTX-315 has the potential to be a novel cancer immunotherapy. Preclinical data has shown that direct injections of LTX-315 into tumors mobilizes the immune system to kill cancer cells and prevent recurrence of cancer. Immune activation and shrinkage of treated tumors were observed in Lytix Biopharma’s first clinical study with LTX-315 in patients. Immunotherapy is expected to induce long-term survival due to the durable immune response.

More information about the study (in Norwegian)

Norsk tekst:

Det norske legemiddelselskapet Lytix Biopharma har i dag inkludert første pasient i en ny klinisk studie med selskapets legemiddelkandidat mot kreft, LTX-315. Målet med studien er å vise at injeksjoner av LTX-315 i kreftsvulster er trygt og at immunsystemet aktiveres slik at kreftcellene drepes. Inntil 80 pasienter vil bli inkludert i studien, og den er planlagt avsluttet i 2015.

Totalt deltar fire kreftsykehus i Europa i studien – OUS/Radiumhospitalet (Norge), Jules Bordet og St.Luc (Belgia) og Guy’s Hospital (England). Studien er godkjent av helsemyndighetene og etikk-komiteene i de respektive land.

Lytix Biopharmas daglige leder Unni Hjelmaas uttaler, “Dette er en milepæl i utviklingen av LTX-315. Studien vil vise om immunterapi med LTX-315 kan dokumenteres i kreftpasienter. Og det er ekstra gledelig at den første pasienten blir behandlet på OUS/Radiumhospitalet”.

LTX-315 har potensial til å endre måten vi behandler kreft på. Prekliniske modeller viser at direkte injeksjoner av LTX-315 i en svulst mobiliserer immunforsvaret slik at kreftcellene i kroppen dør.  Denne behandlingen gir en vedvarende immunrespons som vil gjenkjenne og drepe eventuelle nye kreftceller. I den første kliniske studien i pasienter ble det observert at LTX-315-behandlede kreftsvulster skrumpet inn og at immunforsvaret ble aktivert. Det forventes at immunterapi kan gi langtidsoverlevelse, fordi kreftpasientens immunforsvar aktiveres og forhindrer spredning og tilbakefall av kreften.

Mer informasjon om studien