Jan 29, 2014
Lytix Biopharma has been granted BIA funding for the cancer project (LTX-315)

Norsk tekst lenger ned

The Norwegian Research Council recently granted Lytix Biopharma funding  through the Programme for User-Driven Research Based Innovation (BIA). In total, the Research Council will grant a record amount of 444 million to 58 Norwegian companies over four years, of which 10 are biotech companies - which is also a new record. Lytix Biopharma will receive around 13 million NOK over 4 years. Funding from the  BIA programme is a quality stamp since the companies compete in "open class" where all sectors are represented.

Read article in Finansavisen

See the complete list of approved projects here:
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/BIA_Soknadsresultat_frist_16102013/1253992423735

 

Norsk tekst:

Forskningsrådet har nylig bevilget Lytix Biopharma finansiering gjennom programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Totalt vil Forskningsrådet gi et rekordhøyt beløp på 444 millioner til 58 norske selskaper i løpet av fire år, hvorav 10 er bioteknologiske selskaper - som også er ny rekord. Lytix Biopharma vil motta rundt 13 millioner kroner over fire år. Finansiering fra BIA-programmet er et kvalitetsstempel, siden selskapene konkurrerer i "åpen klasse" der alle sektorer er representert.

Les artikkel i Finansavisen

Se komplett oversikt over innvilgede prosjekter her:
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/BIA_Soknadsresultat_frist_16102013/1253992423735