Feb 28, 2014
Extraordinary general assembly and shareholder meetings in Lytix Biopharma in March

Norsk tekst lenger ned

Lytix Biopharma invites shareholders to

•    Extraordinary general assembly and shareholder meeting in Tromsø
o    Thursday March 20th at 14:00
o    Forskningsparken Tromsø, Linken, room Lille Blåmann

•    Shareholder meetings in Harstad and Oslo
o    Harstad, Friday March 21st at 11:00, Rica Hotel Harstad
o    Oslo, Monday March 24th at 11:30, Forskningsparken, room CIENS VIA

The goal of these shareholder meetings is to give a short summary from the extraordinary general assembly and updated information about the company and LTX-109 and LTX-315. 

Please sign up for a meeting latest Monday March 17th by sending an e-mail to marit.helgerud@lytixbiopharma.com.


Norsk tekst:

Lytix Biopharma inviterer aksjonærer til

•    Ekstraordinær generalforsamling og aksjonærmøte i Tromsø
o    Torsdag 20. mars kl.14:00
o    Forskningsparken Tromsø, Linken, møterom Lille Blåmann

•    Aksjonærmøter i Harstad og Oslo
o    Harstad, fredag 21. Mars kl.11:00, Rica Hotel Harstad
o    Oslo, mandag 24. Mars kl. 11:30, Forskningsparken, møterom CIENS VIA

Målet med aksjonærmøtene er å gi et kort referat fra den ekstraordinære generalforsamlingen samt oppdatert informasjon om selskapet og om LTX-109 og LTX-315. 

Påmelding gjøres senest mandag 17.mars ved å sende en mail til marit.helgerud@lytixbiopharma.com.