Apr 10, 2014
Lytix Biopharma starts a new company within treatment of dementia, Pharmasum Therapeutics

Norsk tekst lenger ned
The Norwegian pharmaceutical company Lytix Biopharma has decided to spin out an early-stage project that has potential within the treatment of dementia.

One of Lytix Biopharma’s projects has potential within treatment of dementia. This theraputic area is not within the company's commercial strategy, and it has therefore been decided to start a separate company with dementia as a business focus.

The new company, Pharmasum Therapeutics, is founded by Lytix Biopharma with John Sigurd Svendsen as Chief Scientific Officer and Anders Fugelli as CEO. The team also consists of two of Anders Fugelli’s former English colleagues from his time at GlaxoSmithKline and a vast network of academic and commercial partners in the development of drugs to treat neurological diseases. Lytix Biopharma will be represented on the Board of Pharmasum Therapeutics by CEO Unni Hjelmaas.

- By spinning out this project which is outside our strategic focus, Lytix Biopharma realizes a potential added value that we do not have the capital, capacity or competence to prioritize. It is our main objective is to focus on clinical projects in immuno-oncology and infection, says CEO Unni Hjelmaas in Lytix Biopharma .

- In the brains of individuals with Alzheimer's disease there are two major signs of the disease; protein deposits outside the nerve cells in the form of amyloid plaques and tangles of hyperphosphorylated protein tau, inside cells. In recent years the focus has been on developing drugs targeting the plaques, but these have not shown efficacy in clinical trials. Scientists and pharma companies are now focusing on the tau protein tangles. Our goal is to develop a drug to normalize these tangles, says CEO of Pharmasum Therapeutics, Anders Fugelli .

For more information:
CEO Unni Hjelmaas in Lytix Biopharma 91519651/unni.hjelmaas @ lytixbiopharma.com
Chairman Knut Eidissen in Lytix Biopharma 91617707/knut.eidissen @ lytixbiopharma.com
CEO Anders Fugelli in Pharmasum Therapeutics 92481432/afugelli @ pharmasum.com

Lytix Biopharma has two products in clinical development based on nature's own defense mechanisms. The membrane of bacteria and cancer cells are destroyed and the body's immune system is activated. The company's technology has the potential to meet two major medical challenges: bacterial resistance and a new approach to cancer treatment. Lytix Biopharma’s strategy is to develop drug candidates until the Proof of Concept, and then seek partner for the final stages of product development and commercialization. Read more on www.lytixbiopharma.com.

Norsk tekst

Det norske legemiddelselskapet Lytix Biopharma har besluttet å sette ut et tidligfase-prosjekt som har potensial innen behandling av demens.

Ett av Lytix Biopharmas prosjekter har vist seg å ha potensial innen behandling av demens. Dette terapiområdet er ikke innenfor selskapets kommersielle strategi, og det er derfor besluttet å starte et eget selskap som skal ha demens som forretningsområde.

Det nye selskapet, Pharmasum Therapeutics, stiftes av Lytix Biopharma sammen med John Sigurd Svendsen som forskningsdirektør og Anders Fugelli som administrerende direktør. Med på laget har Anders Fugelli også to tidligere engelske kollegaer fra sin tid i GlaxoSmithKline og et stort nettverk av akademiske og kommersielle samarbeidspartnere innen utvikling av legemidler til behandling av nevrologiske sykdommer. Lytix Biopharma vil være representert i styret i Pharmasum Therapeutics med administrerende direktør Unni Hjelmaas.

- Ved å spinne ut dette prosjektet innen et fagfelt som ligger utenfor vårt strategiske fokus, realiserer Lytix Biopharma en potensiell merverdi som vi ikke har kapital, kapasitet eller kompetanse til å kunne prioritere. Det er vår oppgave å fokusere på de kliniske prosjektene innenfor immunbehandling av kreft og infeksjon, sier administrerende direktør Unni Hjelmaas i Lytix Biopharma.

- I hjernen hos individer med Alzheimers sykdom finner man to viktige sykdomstegn; protein avleiringer utenfor nerveceller i form av amyloid plakk, og floker av tauprotein inne i celler. I de siste årene har fokuset vært på å utvikle legemidler rettet mot plakk, men disse har ikke gitt effekt i kliniske studier.  Forskere og legemiddelselskap retter nå oppmerksomheten mot flokene av tauprotein.  Vårt mål er å utvikle et legemiddel som skal normalisere disse tauflokene, sier påtroppende administrerende direktør i Pharmasum Therapeutics, Anders Fugelli.

For mer informasjon:
CEO Unni Hjelmaas i Lytix Biopharma 91519651/unni.hjelmaas @ lytixbiopharma.com
Styreleder Knut Eidissen i Lytix Biopharma 91617707/knut.eidissen @ lytixbiopharma.com
CEO Anders Fugelli i Pharmasum Therapeutics 92481432/afugelli @ pharmasum.com

Lytix Biopharma har to produkter i klinisk utvikling som baserer seg på naturens egne forsvarsmekanismer. Membranen på bakterier og kreftceller ødelegges, og kroppens immunforsvar aktiveres. Selskapets teknologi har potensial til å møte to store medisinske utfordringer: bakterieresistens og en ny tilnærming til kreftbehandling. Lytix Biopharmas strategi er å utvikle legemiddelkandidater til konseptet er dokumentert, for deretter å søke partnerskap med større legemiddelselskaper. Les mer på www.lytixbiopharma.com.