Jun 6, 2014
Dr. Line presents LTX-315 data at International Liver Transplantation Society congress in London

Norsk tekst lenger ned

Dr. Line and his group have shown that LTX-315 is able to induce complete regression of hepatocellular carcinomas in animal models. The drug candidate eliminates intrahepatic lesions and induces protective immune responses against metastasis and recurrence of the disease. The experiments were conducted at OUS/National Hospital in collaboration with Lytix Biopharma and the results were presented June 6th by Dr Line at "International Liver Transplantation Society Congress” in London. The congress brings together leading experts in liver disease.

- We have a very good working relationship with Dr Line and OUS/National Hospital, and look forward to continued fruitful research in the future. Our common goal is that our drug candidate LTX-315 will benefit patients and health service in the future, says Unni Hjelmaas, CEO of Lytix Biopharma.

Liver cancer is the sixth most common type of cancer and the third most deadly. Less than 20 % of patients can be operated, and there are currently no other good curative treatment.

 

Norsk tekst

Dr Pål-Dag Line har ledet forsøkene som viser at LTX-315 kurerer dyr for leverkreft, legemiddelkandidaten eliminerer kreftsvulster og beskytter mot spredning og tilbakefall av sykdommen. Forsøkene er gjennomført på OUS/Rikshospitalet i samarbeid med Lytix Biopharma og resultatene ble presentert 6. juni av Dr Line på "International Liver Transplantation Society”-kongress i London. På konferansen møtes ledende eksperter innen leversykdommer.

- Terskelen for å få presentere på en så viktig kongress er svært høy, og dette viser at resultatene som er oppnådd med LTX-315 vekker oppsikt. Vi har et meget godt samarbeid med Dr Line og OUS/Rikshospitalet, og ser frem til fortsatt fruktbart forskningssamarbeid i tiden som kommer. Vårt felles mål er at vår legemiddelkandidat LTX-315 skal komme pasienter og helsetjenesten til gode i framtiden, sier Unni Hjelmaas, daglig leder i Lytix Biopharma. Leverkreft er den sjette mest vanlige krefttypen, og den tredje mest dødelige. Under 20% av pasientene kan opereres, og det finnes i dag ingen annen god kurativ behandling.